• Thu. May 23rd, 2024

สวีเดน บอล -ตารางบอลวันนี้ ทุกลีก เว็บสล็อต

  • Home
  • คนกู้บ้าน ‘กสิกรไทย’อุ่นใจ! ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย แถมเพิ่มขาเงินฝากประจำด้วย

คนกู้บ้าน ‘กสิกรไทย’อุ่นใจ! ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย แถมเพิ่มขาเงินฝากประจำด้วย

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของ ธปทคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการรายเล็กในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10%-0.50% สำหรับฝั่งเงินกู้นั้น ยังไม่ปรับประเภท MRR เพื่อให้กระทบลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุดธนาคารจึงส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่3 ตุลาคม 2565ดังนี้-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.47% เป็น 5.72%-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี…