• Thu. May 23rd, 2024

Điểm danh loạt ngành nghề tại nhiều trường "cứ tốt nghiệp là có việc làm"

Byadmin

May 16, 2024

Kết quả khảo sát sinh viên có năm 2023 được Đại học Kinh tế TPHCM đề cậptrong đề án năm 2024 cho thấysinh viên ra trường có việc làm trong khoảng 12 tháng sau tốt nghiệp là 96,04% (trong tổng số 4.044 sinh viên).

Trong đó, 5 ngành nghề đào tạo có tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm gồm thương mại, quản lý công, kỹ thuật phần mềm, ngôn ngữ Anh và thống kê kinh tế.From: web game casino

Tại Đại học Kinh tế, tỷ lệ có việc làm thấp nhất ở ngành hệ thống thông tin quản lý với 91,14%, luật kinh tế với 91,94%.

Theo báo cáo mới nhất của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 cho thấy bình quân tỷ lệ việc làm của sinh viên là 92,67%.

Trong đó, có 7 ngành nghề của trường này 100% sinh viên có việc làm trên tỷ lệ sinh viên phản hồi gồm toán ứng dụng, khoa học dữ liệu, logistics & quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngôn ngữ Anh, kỹ thuật xây dựng, thủy sản.

Đáng chú ý nhất là ngành kỹ thuật xây dựng có 100% sinh viên tốt nghiệp phản hồiđều có việc làm.

Một số ngành 100% sinh viên tốt nghiệp làm khảo sát có tỷ lệ việc làm thấp như ngành kỹ thuật môi trườnglà 50%, ngành kỹ thuật không gian, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hòa cùng có tỷ lệ việc làm chỉ 80%…

Thông tin từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tỷ lệ sinh viên tự tạo việc làm và có việc làmtrong vòng một năm kể từ thời điểm tốt nghiệp của năm học vừa qua trong toàn trường đạt từ 99,3 -100%. Đây là mức tỷ lệ có việc làm cao nhất từ trước đến nay tại trường.

Tại một số trường khác, thời gian qua không ghi nhận lĩnh vực, ngành nghề nào có tỷ lệ sinh viên ra trường 100% có việc làm.

Trong cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học 2023-2024 của Trường Đại học Mở TPHCM thể hiện 93,68% sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trên tổng số sinh viên khảo sát.From: web game casino

Lĩnh vựccó tỷ lệ việc làm cao nhất trên số sinh viên khảo sát là dịch vụ xã hội với 95,65% sinh viên có việc làm, lĩnh vực kinh doanh quản lý 95,11% sinh viên có việc làm.

Theo báo cáo việc làm của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), 94,45% sinh viên tốt nghiệp năm 2022 có việc làm trên tổng số sinh viên phản hồi.

Tỷ lệ có việc làm cao trên số sinh viên phản hồi nhất ở ngành kỹ thuật phần mềm 99,3%, hệ thống thông tin với 98,82%, khoa học máy tính 97,32%, kỹ thuật điện tử viễn thông 97,27%.

Tỷ lệ việc làm thấp nhất ở ngành công nghệ sinh học với 87,67%, vật lý học 87,88%.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật TPHCM năm 2023 giảm so với năm trước đó. Cụ thể, năm 2022 có 91,78% sinh viên trường này ra trường có việc làm trong năm đầu tốt nghiệp, đến năm 2023 con số này là 86,7%.

By admin