• Fri. May 24th, 2024

เตรียมของบ 3,230 ล้าน สร้างทางเลี่ยงเมือง “มหาสารคาม” ตะวันออก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก)ระยะทางรวม 10.408 กิโลเมตร(กม.)ค่างานก่อสร้างโครงการประมาณ3,230ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบและจัดทำข้อมูล เพื่อประสานกับงานจัดกรรมสิทธิ์เตรียมความพร้อมขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน โดยมีพื้นที่เวนคืนทั้งโครงการประมาณ 370 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชุมชน เป็นที่ดินชนบท และเกษตรกรรม หากโครงการเวนคืนที่ดินแล้วจะเตรียมเสนอของบประมาณก่อสร้าง คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ70แล้วเสร็จในปี 73 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ผลการศึกษามีแนวเส้นทางโครงการ เริ่มจากบริเวณแยกวังยาว (บน ทล.213 และ ทล.291) แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานไปกับถนนคันกั้นน้ำชี และโค้งเลี้ยวขวามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.เกิ้ง จากนั้นตัดผ่าน ทล.2367 ผ่านเขตพื้นที่หมู่ 12 ต.เกิ้ง และเริ่มโค้งขวามาทางทิศใต้ ตัดผ่านห้วยคะคาง (ตอนล่าง) มุ่งสู่จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกจุดตัด ทล.23 (ประมาณ กม.74+750)พาดผ่าน พื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.เกิ้ง ต.ตลาด และ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคามฝั่งตะวันตก และมีระยะทางบางช่วงที่ตัดผ่านพื้นที่ชุมชน

ส่วนรูปแบบถนนทางเลี่ยงเมืองโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร และด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีรูปแบบเกาะกลางเพื่อแบ่งทิศทางจราจรที่ชัดเจน ป้องกันการลักข้าม และลดความสับสนต่อการใช้เส้นทาง รวมถึงลดความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางเลี่ยงเมือง

นอกจากนี้มีจุดตัดทางแยกทั้ง 3 ทางแยกได้ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับดังนี้ 1.จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.0+000 “แยกวังยาว” (ทางแยก ทล.291กับ ทล.213)จุดเริ่มต้นโครงการ (แยกวังยาว) มีการออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยออกแบบสะพานยกระดับข้ามแยกอยู่ในทิศทาง ของ ทล.291 (ทางเลี่ยงเมือง) และทางลอดอยู่ในทิศทางเข้าออกเมืองมหาสารคามบน ทล.213ได้ออกแบบเกาะกลางในลักษณะชนวนกั้นชนคอนกรีต(Barrier Median)ขณะที่ทางแยกระดับพื้นควบคุมด้วยไฟสัญญาณจราจร

2.บริเวณ กม.3+900แยก ทล.2367 (มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) จุดตัดทางแยกบน ทล.2367ได้ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยออกแบบสะพานยกระดับข้ามแยกอยู่ในทิศทางของ ทล.291 (ทางเลี่ยงเมืองตะวันออก) และระดับพื้นออกแบบเป็นวงเวียนให้รถเคลื่อนตัวได้ทุกทิศทาง โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

และ 3.จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.10+400 “แยกบ้านหม้อ” (แยก ทล.291กับ ทล.23)จุดสิ้นสุดโครงการ (แยกบ้านหม้อ) มีการออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยออกแบบสะพานข้ามแยกรูปตัวYอยู่ในทิศทาง ของ ทล.291 (ทางเลี่ยงเมืองตะวันตก-ตะวันออก) และทิศทางข้ามจากทางเลี่ยงเมืองตะวันตก ไป ทล.23ทิศทางเบี่ยงขวาไป จ.ร้อยเอ็ด ควบคู่กับติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนทางแยกระดับพื้น

ปัจจุบัน ทล.291 มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองด้านตะวันตกของ อ.เมืองมหาสารคาม เพื่อให้โครงข่าย ถนนดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงจำเป็นต้องดำเนินการออกแบบถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก เพื่อแก้ปัญหาจราจรในเขตชุมชนและช่วยระบายปริมาณจราจรไปสู่พื้นที่จังหวัดข้างเคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)อีกทั้งยังช่วยให้การคมนาคมและขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

By admin