• Thu. May 23rd, 2024

อย่างกับทางวิบาก! ทช.สั่งด่วนซ่อม “ถนนหลุมขนมครก” แยกป้าไสว จ.ระยอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้ถนนบริเวณสี่แยกป้าไสว ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พบสภาพถนนพัง เป็นหลุมบ่อ ไม่ต่างจากหลุมขนมครก ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้ทางได้รับความเดือดร้อน เพราะปัญหาการจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และทำให้รถเสียหายนั้น

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ขอชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นโครงการทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36-ทางหลวงหมายเลข 331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 11.465 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 447 ล้านบาท มีความคืบหน้า 39.844% เพื่อขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 4.60 เมตร มีระบบระบายน้ำและทางเท้า 2 ข้างทาง ช่วงนอกเขตชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร ไม่มีทางเท้า มีแสงสว่างติดตั้งบริเวณเกาะกลางตลอดสายทาง

โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาเดิม 3 ก.พ. 65 จากนั้นได้มีการขยายสัญญาใหม่ จนถึง 19 ก.ย. 65 เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และท่อก๊าซ หลังจากนั้นได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 ค่าปรับร้อยละ 0 จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 67คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับโครงการดังกล่าวมีปัญหางานก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากเดิมมีระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนเดิมกีดขวางการก่อสร้างงานขยายถนนตลอดสายทาง ได้แก่ เสาไฟฟ้าขนาด 24 กิโลโวลต์ (kv) พร้อมสายสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง, เสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี)

ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำทางภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water) และท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) ได้แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค. 64

จากนั้นได้ส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 ทำให้ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ขาดแคลนแรงงาน และขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการระบาดโควิด-19 โดยกำหนดให้ค่าปรับเป็น 0 ซึ่ง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ ผู้รับจ้าง ได้รับสิทธิค่าปรับเป็น 0 จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 67 ทช. ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จต่อไป ทช. ได้เห็นชอบแผนงานของงานก่อสร้างโดยผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 พ.ค. 67 หากผลงานไม่เป็นไปตามแผน จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป เช่น ยกเลิกสัญญา

นอกจากนี้ ทช. ได้หารือกับผู้รับจ้าง เพื่อหามาตรการลดผลกระทบต่อประชาชน โดย ทช. เร่งรัดงานก่อสร้างในช่วงชุมชน ให้ก่อสร้างถนน 2 ช่องจราจร จากทั้งหมด 4 ช่องจราจร ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ระหว่างที่ยังก่อสร้างถนน ให้ผู้รับจ้างรดน้ำดับฝุ่นในช่วงชุมชนและในช่วงที่ประชาชนร้องขอ และมีการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมให้สัญจรได้โดยสะดวกตลอดทาง

By admin