• Thu. May 23rd, 2024

ศุภาลัย ฟุ้ง 10 ปี มียอดขายในออสเตรเลียแตะ 2 หมื่นล้านบาท

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจาก บมจ.ศุภาลัย มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ (ปีที่ผ่านมามีต้นทุนการเงินเฉลี่ยต่ำกว่า 1.8% ต่อปี) เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้เริ่มมองหาช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตและกระจายความเสี่ยง เพราะสถานการณ์ของประเทศไทยในบางช่วงเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยทางธรรมชาติและการเมือง เป็นต้น จึงเริ่มขยายการลงทุนในประเทศอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุด คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับมีชาวต่างชาติอพยพเข้าประเทศเพิ่ม จึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนต่อเนื่อง ค่าเงินมีความผันผวนน้อย บริษัทฯ เริ่มเข้าไปพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีนี้ครบรอบ 10 ปีของการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย จากโครงการที่ 1 จนถึงปัจจุบันมี 12 โครงการ ใน 4 เมือง คือ เมือง Melbourne รัฐ Victoria เมือง Geelong รัฐ Victoria เมือง Brisbane รัฐ Queensland และเมือง Perth รัฐ Western Australia โดยเริ่มจากเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 234 ล้านบาทเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นกว่า 41 เท่าเป็น 415 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปัจจุบัน หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างตัวเลขยอดขายรวมจาก 12 โครงการ  ตามสัดส่วนการถือหุ้นของศุภาลัย เป็นมูลค่า 894 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20,962 ล้านบาท โดยปีที่ผ่านมามียอดโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง 121 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,827 ล้านบาท

จากการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆโดยมีGersh Investment Partners Limitedเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของศุภาลัยในประเทศออสเตรเลียอีกทั้งการผนึกกำลังร่วมลงทุนและบริหารงานกับ6หุ้นส่วนทางธุรกิจได้แก่1. Satterley Property Groupเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินเอกชนรายใหญ่ที่สุด2. Peet Limitedเป็นบริษัทจดทะเบียนอสังหาฯที่เก่าแก่ที่สุด3. ICD Propertyมีโครงการใหญ่ทำเลดีที่สภาพแวดล้อมสวยงาม4คำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด 2024. Stockland Corporation Limitedเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย5. Mirvac Groupเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีMarket Capอันดับ2และ6. Element Five (Aust) Pty Ltdที่เชี่ยวชาญการก่อสร้าง

สำหรับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียต่อเนื่องมา 10 ปี พบว่า บมจ.ศุภาลัย และหุ้นส่วนธุรกิจมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ โดยมีความเชื่อมั่นในแนวคิดต่างๆ ที่เหมือนกัน เช่น ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ความถูกต้องดีงาม (Righteousness) ซึ่งความคิดและความเชื่อที่เหมือนกันข้างต้น ส่งผลให้มีการสร้างสรรค์พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

อย่างไรตาม ปัจจุบันสถานะทางการเงินของ บมจ.ศุภาลัย ยิ่งมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิม จึงสามารถที่จะขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้เพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเจตนาในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตขณะเดียวกันเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ บมจ.ศุภาลัย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความเสี่ยงทางธุรกิจ/การเงิน และมีความผันผวนของผลประกอบการน้อยที่สุด 

By admin

Related Post